De verlaging van de winstbelasting voor ondernemingen wordt een jaar uitgesteld, zo melden Haagse bronnen.
Tegelijk gaat de zelfstandigenaftrek in stappen met € 2.000 omlaag.

Met het uitstellen van de lagere winstbelasting doet het bedrijfsleven € 1 miljard in het zakje bij de lastenverlichting van ongeveer € 3 miljard voor middeninkomens, zo heeft het kabinet afgesproken. De vennootschapsbelasting gaat bovendien in 2021 minder omlaag dan eerder was overeengekomen. Het plan was een verlaging in de tweede schijf, vanaf € 200.000 winst, van 25% naar 22,55% in 2020. In 2021 zou dit tarief verder dalen naar 20,5%. Nu zou het tarief volgend jaar gelijk blijven en in 2021 uitkomen op 21,7%. Het tarief in de eerste schijf gaat volgend jaar wel volgens plan van 19% naar 16,5%.
Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek – volgens vakbonden een oneerlijk concurrentievoordeel – zou omlaag gaan van maximaal € 7.280 naar € 5000. Daarvoor neemt het kabinet dan wel tien jaar de tijd.
De belastingplannen worden een dezer dagen naar de Raad van State gestuurd.