In 2014 richt de Belastingdienst zich meer op de bestrijding van belastingfraude. Volgens staatssecretaris Weekers gaat fraude ten koste van de belastingmoraal en is het belangrijk voor evenwichtige belastinginkomsten om de rijksbegroting op orde te krijgen. Daarom krijgt het opsporen en bestrijden van fraudegevallen, prioriteit.

Aandachtspunten in deze worden onder meer:

Voorlopige teruggave
Mensen die bij de voorlopige teruggave opzettelijk onjuiste informatie verstrekken, krijgen vanaf volgend jaar een boete. Bovendien krijgt de fiscus meer bevoegdheden om toeslagen te controleren en betalingen stop te zetten.

Voorschot
ls iemand die een voorschot aanvraagt onbekend is bij de Belastingdienst komt hij pas in aanmerking voor een voorschot op een toeslag als hij zich gemeld heeft op het Belastingkantoor met bewijzen. Pas als zo is vastgesteld dat de nieuwe aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de toeslag, zal de Belastingdienst een voorschot verlenen. Daarnaast zal de beslistermijn voor een voorschot verlengd worden van acht naar dertien weken. Dit kan nogmaals met dertien weken verlengd worden.

Boete
Ook een aanvrager die in de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gekregen of strafrechtelijk veroordeeld is vanwege een belastingmisdrijf, komt niet langer in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning, wanneer daar recht op bestaat.