Hierbij willen wij u informeren over de reeds enige tijd ingevoerde nieuwe (digitale) werkwijze van diverse overheidsinstanties is Nederland.

Door deze werkwijze kunnen personen woonachtig in Nederland of belastingplichtig in Nederland een eigen digitale account aanmaken bij www.mijnoverheid.nl en daar ook een eigen berichtenbox activeren. Voor het aanmaken hiervan en het inloggen op deze website is een persoonlijke digid-code nodig (eventueel aan te vragen via www.digid.nl).

Na aanmelding wordt een persoonlijke pagina gecreëerd van waaruit heel veel overheidsinstanties geraadpleegd kunnen worden. Het gaat hierbij over gegevens vanuit de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, pensioenfondsen, UWV, DUO en nog vele anderen.
Omdat in de toekomst door diverse overheidsinstanties alleen nog via deze kanalen geïnformeerd gaat worden is het sterk aan te raden voor aanmelding zorg te dragen. De overheid zelf is inmiddels ook al enige tijd bezig met een grootse reclamecampagne waardoor waarschijnlijk eenieder al hierover geïnformeerd is. Wij willen echter extra de aandacht hierop vestigen omdat wij merken dat er nog veel mensen niets hiermee gedaan hebben.

De Belastingdienst bijvoorbeeld stuurt sinds dit jaar voorschotbeschikkingen toeslagen alleen nog via de elektronische weg, waarmee een begin wordt gemaakt met algehele digitalisering in de toekomst. Ook zullen de uitnodigingen voor de belastingaangiften reeds in deze berichtenbox terug te vinden zijn. Na aanmelding verschijnen echter ook alle belastingaanslagen en overige belastingzaken op de persoonlijke pagina, waardoor alles altijd makkelijk terug te vinden is.
Wel benadrukken wij dat ook na activering van de berichtenbox op mijnoverheid wij altijd nog kopie aanslagen via ons elektronische berichtenverkeer met de Belastingdienst van u ontvangen. Deze zaken staan geheel los van elkaar.

Wij willen met deze informatie met name benadrukken dat een dergelijke persoonlijke pagina voornamelijk vele voordelen heeft met betrekking tot het snel regelen van alle overheidszaken. Het zal zeker even wennen zijn, doch de vele informatie die hierop te vinden is en de vele zaken die daardoor digitaal geregeld kunnen worden zijn erg handig.

De grote problematiek zal tot stand komen bij enkele bevolkingsgroepen die geen affiniteit hebben met digitale processen zoals de ouderen in onze samenleving. De overheid streeft ernaar dat men in de toekomst elkaar hiermee gaat helpen. Zo worden kinderen verzocht hun ouders hiermee te helpen etc.
Ondanks dat er voor deze groepen personen inmiddels enkele uitzonderingen zijn doorgevoerd en er voorlopig alsnog “papieren” versies verstrekt worden, zullen ook deze personen er in de toekomst niet meer onderuit gaan komen. Wij adviseren u tenslotte daar waar nodig behulpzaam te zijn bij bijvoorbeeld uw ouders en/of overige bekenden die hier zelf niet uitkomen.

Download hier de brochure van de overheid ter verdere informatie over activering. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen mochten er vragen zijn.