Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de exploitatie van netgekoppelde zonnecellen die een particulier op zijn huis had laten installeren, als economische (belastbare) activiteit kwalificeert en in beginsel leidt tot btw-ondernemerschap, óók voor particulieren. Dit betekent onder meer dat de btw op de aankoop van de zonnepanelen die voor dergelijke economische activiteiten worden gebruikt, voor aftrek in aanmerking kan komen. Ook moet dan btw worden berekend aan de energiemaatschappij aan wie de energie wordt geleverd. Verder zal de bijzondere btw-regeling voor kleine ondernemers ook in veel gevallen toegepast kunnen worden.
Aan deze energiemaatschappij moeten dan facturen met vermelding van BTW gestuurd worden. Lange tijd was onduidelijk of Staatssecretaris Weekers uitvoering wilde geven aan het arrest van het Europese Hof.

Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerleden Omzigt en Mulder heeft de Staatssecretaris op 26 september 2013 geantwoord dat hij de uitkomst van het arrest weliswaar ongewenst acht, doch dat hij geen juridische ruimte ziet om het ondernemerschap voor de BTW te ontkennen.
Als aannemelijk is dat na toepassing van de BTW-vermindering voor kleine ondernemers geen BTW op aangifte hoeft te worden voldaan, dan kan om volledige ontheffing van de BTW-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen gevraagd worden.

Er ontstaat overigens geen recht op aftrek of BTW-plicht met terugwerkende kracht, in die zin dat een beroep op arresten van het Hof van Justitie niet mogelijk is voor gevallen waarin de belastingheffing onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken van een teruugave BTW reeds verstreken zijn.