De staatssecretaris van Financiën heeft op 21 maart 2013 zijn visie op de toekomst van de werkkostenregeling kenbaar gemaakt in zijn verkenning ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’. De verplichte invoeringsdatum was al eerder uitgesteld tot 1 januari 2015. In deze verkenning wordt de problematiek van de complexiteit van de vergoedingen en verstrekkingen in relatie tot de werkkostenregeling langs twee mogelijke oplossingsrichtingen benaderd.

Ten eerste wordt gekeken naar een systematische aanpassing van het loonbegrip (het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium) en ten tweede wordt gekeken naar een oplossingsrichting waarbij de in de praktijk gesignaleerde knelpunten zoveel als mogelijk kunnen worden weggenomen. De gevolgen van een begrijpelijkere invulling van het loonbegrip moeten echter budgettair neutraal op te vangen zijn. De vrije ruimte (nu 1,5%) zou hierdoor dus wel eens kunnen worden verkleind. De staatssecretaris wil dergelijke ingrijpende wijzigingen daarom alleen doorvoeren als daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak bestaat.

Daarom start hij in april een consultatie met onder andere werkgevers en de fiscale adviespraktijk. Individuele ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen via een internetconsultatie hun inbreng geven. Dat de staatssecretaris de werkkostenregeling wil behouden is wel duidelijk. De voorgestelde oplossingen zijn ook in het algemeen een verbetering. Alleen heeft dit tot resultaat dat ook werkgevers die al zijn overgestapt zich opnieuw in de werkkostenregeling zullen moeten verdiepen en nieuwe berekeningen moeten maken. De financiële gevolgen zullen weliswaar op macro niveau “nihil” zijn, op micro niveau zal dat natuurlijk niet het geval zijn. Hoewel er dus nog een consultatie plaatsvindt, is wel duidelijk wat de staatssecretaris wel en niet wil en hoeven werkgevers niet te wachten tot het eind van het jaar om te werken aan de overstap, of te bezien wat de wijzigingen betekenen. Bovendien is de werkkostenregeling, ook zoals hij er nu uitziet, al voordelig voor veel werkgevers. Dus wachten is feitelijk geen optie.