Samenvatting
Het kabinet heeft op 12 februari 2013 met D66, de ChristenUnie en de SGP een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. De momenteel beschikbare stukken zijn echter niet op alle punten even duidelijk. De belangrijkste maatregelen op fiscaal terrein zijn als volgt. Het 100%-aflossingsvereiste voor een eigenwoninglening wordt afgezwakt tot 50% voor zover het een tweede eigenwoninglening betreft. Deze tweede lening kan worden aangegaan tot een bedrag van 50% van de woningwaarde. De rente op deze lening is echter niet aftrekbaar. De looptijd van deze lening kan opgerekt worden van 30 tot 35 jaar. De btw voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gaat per 1 maart 2013 voor 1 jaar omlaag naar 6%. Woningcorporaties hoeven over de jaren 2013 tot en met 2017 minder verhuurderheffing af te dragen. De huurstijgingspercentages van de per 1 juli 2013 (beoogde) in te voeren inkomensgerelateerde huurverhoging worden afgezwakt. Bij de inkomensgerelateerde huurverhoging bestaat de mogelijkheid tot huurverlaging bij inkomensdaling bijvoorbeeld in geval van ziekte of ontslag.
De momenteel beschikbare stukken zijn echter niet op alle punten even duidelijk.

De belangrijkste maatregelen op fiscaal terrein zijn de volgende:

1. Eigenwoninglening
Het volledig en annuïtair aflossen van hypothecaire leningen voor de eigen woning binnen 30 jaar blijft de norm. Het 100%-aflossingsvereiste voor een eigenwoninglening wordt afgezwakt tot 50% voor zover het een tweede eigenwoninglening betreft. Deze tweede lening kan worden aangegaan tot een bedrag van 50% van de woningwaarde. De rente op deze lening is echter niet aftrekbaar. De looptijd van deze lening kan opgerekt worden van 30 tot 35 jaar.

2. Btw voor verbouwingen en renovatiewerken

De btw voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gaat per 1 maart 2013 voor 1 jaar omlaag naar 6 %.

3. Verhuurderheffing gematigd
Woningcorporaties in de gereguleerde sector hoeven over de jaren 2013 tot en met 2017 tezamen € 350 mln minder verhuurderheffing af te dragen.

4. Inkomensgerelateerde huurverhoging gematigd
De huurstijgingspercentages van de per 1 juli 2013 (beoogde) in te voeren inkomensgerelateerde huurverhoging worden afgezwakt. De stijgingspercentages bovenop de inflatie bedragen voor de volgende inkomensgroepen:
tot € 33.614: 1,5 procent
van € 33.614 tot € 43.000: 2,0 procent (was 2,5 procent)
vanaf € 43.000: 4,0 procent (was 6,5 procent)

Het kabinet komt voor het einde van 2014 met een wetsvoorstel om het systeem van jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een systeem met een jaarlijkse huursom.

5. Ook latere huurverlaging mogelijk bij inkomensgerelateerde huurverhoging

Bij de inkomensgerelateerde huurverhoging bestaat de mogelijkheid dat over maximaal twee jaar een eerdere extra huurverhoging vanwege ‘scheefwonen’ ongedaan wordt gemaakt vanwege inkomensdaling bijvoorbeeld in geval van ziekte of ontslag. De verhuurder krijgt geen inzage in de inkomensgegevens van de huurder, maar krijgt van de belastingdienst alleen informatie over de inkomenscategorie van de huurder.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 13-2-2013, nr. 2013-0000096414.r verbouwingen en renovatiewerken