In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is geregeld dat de btw-vrijstelling met ingang van 1 januari 2013 zal worden beperkt tot (para)medische diensten verricht door BIG-beroepsbeoefenaren, voor zover deze diensten behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep. Dit betekent voor artsen die zowel reguliere als alternatieve geneeswijzen toepassen dat de reguliere behandelingen btw-vrijgesteld zijn, maar de alternatieve behandelingen belast met btw in rekening moeten worden gebracht. Voor psychologen wordt de vrijstelling beperkt tot GZ-psychologen. Voor de diensten van pedagogen, osteopaten, chiropractoren en accupuncturisten eindigt de btw-vrijstelling per 1 januari 2013 zelfs helemaal. Hoewel kinder- en jeugdpsychologen, psychologen arbeid en gezondheid en orthopedagogen geen BIG-beroepsbeoefenaren zijn, mogen zij wel de btw-vrijstelling blijven toepassen omdat zij gelijkwaardige diensten verrichten. Nu is reeds bekend dat in 2013 verschillende fiscale procedures zullen worden gestart over de gewijzigde btw-vrijstelling, met name daar waar het gelijkheidsbeginsel in het gedrang komt. Wij zullen u hierover zo goed mogelijk op de hoogte houden en daar waar gewenst, een bezwaarschrift namens u indienen, teneinde uw rechten veilig te stellen, vooruitlopende op de uitspraak in deze fiscale procedures.