Nadat op 17 september 2013 de wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2014 waren gepubliceerd, zijn tijdens het wetgevingsproces en de behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer en nadien in de Eerste Kamer nog diverse wijzigingen aangebracht ten aanzien van de oorspronkelijke plannen. Uiteindelijk zijn de wetsvoorstellen pas in de nacht van 17 op 18 december 2013 aangenomen door de Eerste Kamer. Het overzicht van de definitieve maatregelen pakket Belastingplan 2014 kunt u desgewenst hier downloaden. Zijn hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.