De ontslagprocedure van UWV Werkbedrijf wordt nu reeds veelvuldig gebruikt in geval van bedrijfseconomische redenen.

Indien UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning toekent, geschiedt dit zonder ontslagvergoeding ( wel kan de werknemer naderhand nog een kennelijk onredelijk ontslagprocedure entameren bij de kantonrechter), vandaar dat deze weg ook vaak verkozen wordt.

UWV Werkbedrijf dient bij de beoordeling van de ontslagen het Ontslagbesluit in acht te nemen. Hiervoor heeft UWV ook beleidsregels ontwikkeld. Deze beleidsregels zijn te raadplegen via www.werk.nl. De beleidsregels worden met enige regelmaat aangepast, recentelijk door het Besluit Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, zoals dit is werking is getreden per 1 september 2012. De recentelijk doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op het afspiegelingsbeginsel (hoofdstuk 10, beleidsregels), de bedrijfsvestiging ( hoofdstuk 11, beleidsregels) en de herplaatsing ( hoofdstuk 20, beleidsregel). Het is dan ook steeds van groot belang om bij een UWV ontslagaanvraag de meest recente beleidsregels te raadplegen via www.werk.nl.