Met ingang van 1 maart 2013 geldt voor de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 een verlaagd BTW-tarief van 6 % met betrekking tot de arbeidskosten, die samenhangen met de renovatie en het herstel van woningen, die langer dan twee jaar in gebruik genomen zijn.

De exacte inhoud van het Besluit dat de Staatssecretaris van Financiën hieromtrent genomen heeft, treft u onderstaand aan.Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen Download hier het hele bericht van het Ministerie van Financien.