Het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor het jaar 2013 is vastgesteld. De aftrek voor 2013 bedraagt 54 %. Dit percentage bedroeg in 2012 nog 40 %.
De RDA is een extra aftrekpost voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. De aftrek wordt verleend voor de kosten en investeringen, die direct toepasbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk. Hieronder vallen onder meer investeringen in huur van apparatuur en aankoop van materialen. Voor de uren en/of loonkosten is er reeds de WBSO.

U komt in aanmerking voor RDA als:
– U gebruik maakt van de WBSO-regeling
– U S&O-uitgaven hebt gedaan voor bijvoorbeeld apparatuur en materialen
– Uw S&O-uitgaven zijn erkend in een S&O-verklaring