Jaarlijks mogen ouders hun kind een bedrag belastingvrij schenken. Eenmalig mogen zij een verhoogd bedrag belastingvrij schenken. De leeftijdsgrens voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling is vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 35 naar 40 jaar.

Verhoogde vrijstelling
Ieder jaar mogen ouders per kind een bedrag schenken, in 2013 is dat Euro 5.141. Het is ook mogelijk om één keer gebruik te maken van een verhoogde vrijstelling. In 2013 kunnen ouders per kind (tussen de 18 en 40 jaar) eenmalig een bedrag schenken van maximaal Euro 24.144. Indien de schenking gebruikt wordt voor een studie van het kind of voor de aankoop of verbetering van een eigen woning, dan geldt er een extra eenmalige verhoogde vrijstelling van Euro 51.407. Is er voor 2010 al een deel van de hoge vrijstelling geschonken, dan mag je als ouder later nog eens maximaal Euro 26.731 schenken. Voorwaarde is wel dat het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. Deze regeling loopt nog tot en met 1 januari 2027.

Schenken aan kleinkind
Schenken aan overige personen, zoals kleinkinderen, kan belastingvrij tot een bedrag van Euro 2.012. Let hierbij op dat zolang het kleinkind minderjarig is, de ouders van het kind de wettelijke zeggenschap over deze schenkingen hebben. Deze zeggenschap eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt of wanneer het kind trouwt. Het is overigens mogelijk om de zeggenschap van de ouders te verlengen in een schenkingsakte.