Eindejaarstips 2019

Tips voor de BV/IB-ondernemer

U kunt kosten die nodig zijn voor het drijven van uw onderneming in aftrek brengen van uw winst. Deze kosten zijn aftrekbaar van uw opbrengsten voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Tip
Ga na in uw administratie na of u uw kosten, die u gemaakt heeft in 2019, kunt bestempelen als zakelijk. Zorg er ook voor dat u uw bonnetjes van die kosten bewaart.

Let op
Ook de zakelijke kosten die u in de voorfase van uw onderneming heeft gemaakt, kunt u in aftrek brengen van uw winst. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die u heeft moeten maken om de markt te verkennen en ingewonnen adviezen. Breng ook deze kosten in kaart.

Aan het einde van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. Hierbij kunt u alvast kijken welk belastingtarief mogelijk van toepassing is. Loopt uw winst in de vennootschapsbelasting tegen de grens van € 200.000? Of komt u in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief? Probeer uw winst dan te verlagen door bijvoorbeeld bepaalde kosten naar voren te halen. U kunt denken aan onderhoudskosten.

Let op
U betaalt in de vennootschapsbelasting over uw winst tot € 200.000 volgend jaar 16,5% in plaats van 19% nu. In 2021 gaat dit verder omlaag naar 15%. Voor winsten boven de € 200.000 blijft het tarief 25%. Kijk of u daarop kunt inspelen.

Zit het financieel even tegen en kunt u uw belastingschulden niet op tijd betalen? Vraag de Belastingdienst om uitstel van betaling. Ga na of u voor een korte periode of voor een langere tijd uitstel wilt. Voor een korte periode kunt u namelijk telefonisch uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent u dan maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt;
  • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld;
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen;
  • u voor de openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling kreeg en;
  • er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel u heeft altijd tijdig aangifte gedaan.

Let op
Heeft u langer nodig en denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel heeft verkocht en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel?  Dan kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Loop uw administratie na en beoordeel of u voldoet aan de administratieregels van de Belastingdienst. U bent namelijk verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Bij uitstel van aangifte wordt deze periode verlengd met het verleende uitstel. Gegevens over onroerende zaken,  elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten moet u 10 jaar bewaren. Ga na of u uw administratie over 2012 en eerdere jaren weg kan gooien na 31 december 2019.

Let op
U kunt met de Belastingdienst schriftelijk afspraken maken over kortere bewaartermijnen. De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd 7 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen.

Tip
U kunt ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa).