De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht houdt op de kwalificatie van arbeidsrelaties in het kader van de loonheffingen.

Het kabinet heeft een zogenoemd handhavingsmoratorium ingesteld tot 1 januari 2021 in afwachting van nieuwe wetgeving. De Belastingdienst kan echter wel handhaven bij kwaadwillende opdrachtgevers of opdrachtgevers die hun werkwijze niet snel genoeg aanpassen na een geconstateerde dienstbetrekking.

In 2020 gaat de Belastingdienst meer inzetten op bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken bij individuele opdrachtgevers. Daar waar de Belastingdienst handhavend optreedt bij de opdrachtgever, kan dit ook gevolgen hebben voor de omzetbelasting en inkomensheffingen bij de opdrachtnemer. Waar de problematiek breder speelt, zal de Belastingdienst een sectoraanpak hanteren. In de eerste helft van 2020 komen allereerst de sectoren zorg en bouw aan bod, inclusief de bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze sectoren. Daarbij zal ook samenwerking worden gezocht met branche-, sector- en koepelorganisaties en de Inspectie SZW.