De Tweede Kamer heeft de novelle Belastingplan 2016 op 16 december 2015 aangenomen. Er werden geen amendementen of moties aangenomen.

In deze novelle worden de volgende maatregelen genomen:

  • Het tarief IB/LB van de tweede en derde schijf wordt in 2016 40,4%. Dit is een verhoging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel;
  • Het heffingvrije vermogen voor box 3 wordt in 2016 met € 3000 verhoogd naar € 24.437;
  • De arbeidskorting wordt vanaf 2017 trager afgebouwd. Dit betekent lagere lasten voor inkomens van € 35.000 tot € 125.000;
  • Vanaf 2017 wordt de hoge ouderenkorting verhoogd met € 54.