plannen voor aanpassing van de autobelastingen ingediend bij Tweede Kamer

De plannen van het kabinet om de autobelastingen vanaf 2017 eenvoudiger te maken, zijn ingediend bij de Tweede Kamer in het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Op hoofdlijnen zijn de voorgestelde wijzigingen gelijk aan de voorstellen in de Autobrief II van juni 2015.

Wat betekent dit voor u?
De lijn van het wetsvoorstel is om fiscale stimulering in de autobelastingen af te bouwen: alleen substantieel zuinigere auto’s worden fiscaal gestimuleerd en de hybride auto wordt steeds meer als gewone auto behandeld. De bedoeling is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking treedt. Overigens zullen de nieuwe tarieven per 2017 (en latere jaren) alleen gelden voor nieuwe auto’s. Voor auto’s waarvan de datum van eerste toelating op de weg (waar ook ter wereld) ligt vóór 1 januari 2017, geldt overgangsrecht (zie hieronder). Wij volgen de ontwikkelingen van het wetsvoorstel en houden u op de hoogte.

Bijtellingscategorieën
Het aantal bijtellingscategorieën wordt tot en met 2019 stapsgewijs verminderd van vier naar twee categorieën; een algemeen bijtellingspercentage (22%) en een laag bijtellingspercentage (4%). De behandeling van hybride auto’s wordt vanaf dit jaar tot en met 2019 stapsgewijs gelijk getrokken met die van reguliere auto’s.

  • Het algemene bijtellingspercentage wordt vanaf 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Deze wijziging geldt uitsluitend voor nieuwe auto’s per 1 januari 2017.
  • Voor vol-elektrische auto’s zal een laag bijtellingspercentage (na korting van 18%) van 4% blijven gelden. Vanaf 2019 geldt voor nieuwe auto’s in deze categorie, met uitzondering van auto’s aangedreven door waterstof, een maximering van de catalogusprijs op € 50.000. Voor zover de catalogusprijs hoger is dan € 50.000, geldt hiervoor vanaf 2019 22% bijtelling.

Motorrijtuigenbelasting (MRB) en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Vol-elektrische auto’s behouden hun vrijstelling in de MRB en in de BPM. Ook voor de MRB en de BPM wordt de behandeling van hybride auto’s stapsgewijs gelijk getrokken met die van reguliere auto’s.

Overgangsrecht bijtellingscategorieën in de inkomstenbelasting/loonbelasting
Voor auto’s die onder het standaard bijtellingspercentage vallen, waarvan de datum van eerste toelating op de weg ligt vóór 1 januari 2017, geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat voor auto’s die nu onder het algemene bijtellingspercentage van 25% vallen het bestaande percentage wordt gecontinueerd, en niet vanaf 2017 het lagere (standaard) percentage van 22% zal gaan gelden. Voor auto’s die onder een lager bijtellingspercentage vallen, wordt voorgesteld dat als hoofdregel steeds de oorspronkelijke bijtelling wordt gecontinueerd gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Daarna is het op dat moment geldende tarief van toepassing (bijvoorbeeld vanaf 2019 ofwel 22% ofwel 4%). Slechts in zeer uitzonderlijke situaties geldt een termijn langer dan 60 maanden.

Contact
Wilt u meer informatie over de mogelijke gevolgen van de voorgestelde wijzigingen in de autobelastingen? Neem dan contact op met ons.