Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten ministers Hoekstra en Grapperhaus aan de Tweede Kamer weten.

Daarmee wordt invulling gegeven aan de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO’s). Eind juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het UBO-register was voorzien voor begin januari, maar de privacy van UBO’s riep nog veel vragen op. Daardoor werd de invoering uitgesteld tot na een advies van de Raad van State. Nederlandse bedrijven moeten informatie over de uiteindelijk belanghebbenden gaan bijhouden en centraal registreren in het register. Europese regels schrijven ook een centraal register voor met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts. Dat wetsvoorstel is dit voorjaar geconsulteerd.

Voor het hof gedaagd

Ondertussen is Nederland wel door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht is omgezet. Alle lidstaten moesten de regels van de vierde antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 ten uitvoer leggen. Nederland is niet het enige land waartegen de commissie stappen onderneemt, bij Oostenrijk, België wordt hetzelfde gedaan.