Heeft u in 2016 facturen met btw ontvangen uit andere Europese lidstaten dan kunt u deze terugvragen. Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.
Btw-facturen uit andere EU-landen
Ondernemers die facturen met btw uit een ander EU-land hebben ontvangen, kunnen deze terugvragen wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het teruggaafverzoek kan via de daarvoor bestemde website van de Nederlandse Belastingdienst worden gedaan. Dit verzoek moet vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend.

Voorwaarden teruggaafverzoek
De door u betaalde buitenlandse btw komt voor teruggaaf in aanmerking wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
•Uw onderneming is in Nederland gevestigd,
•U bent geen btw verschuldigd in het land van teruggaaf, en
•U gebruikt de goederen en diensten waarop de btw-facturen zien, voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.