Kleine werkgevers hebben vaak moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn.
Daarom komen er maatregelen die het eenvoudiger, duidelijker en goedkoper maken:

  • Per 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling, waarvoor een totaal budget van 450 miljoen euro beschikbaar komt.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend.
  • De transparantie rond loondoorbetaling wordt verbeterd.
  • Werkgevers krijgen meer grip op het “tweede spoor”. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken, februari 2019